GAMELIKÖREN TAR IN NYA SÅNGARE

Gamelikören inleder vårterminen tisdag 22.1.2019 kl. 12 med övning i Berghyddan. Vi tar i synnerhet in sopraner men även andra intresserade ska känna sig välkomna att komma och följa med en övning. På vårterminens program står bl a deltagande i och uppträdanden på PangSÅNGFesten i Esbo den 15-17.2.2019, ett körläger i Laulasmaa i Estland i mitten av april och en vårshow med temat ’All You Need Is Love - en resa i 60-talet’ den 19 maj i Arabiastranden. Utöver dessa ägnar sig kören kontinuerligt åt all upptänklig social muntration.

Välkommen med!
Gamelikören övar varannan tisdag i Berghyddan kl. 12-15 och övningarna börjar med kaffe och mingel klockan 12. Adressen är Gammelstadsvägen 3, Helsingfors. 

Läs mer . . .