Våren 2019

Gamelikörens program våren 2019 är digert, mångsidigt och garanterat utmanande, på ett meningsfullt sätt. Kören kommer bl a att delta i och uppträdanden på PangSÅNGFesten i Esbo den 15-17.2.2019, hålla ett körläger i Laulasmaa i Estland i mitten av april och ge vårshow med temat All You Need Is Love - en resa i 60-talet den 19 maj i Arabiastranden. Utöver dessa ägnar sig kören kontinuerligt åt all upptänklig social muntration. 

Välkommen med!