GUF-KÖREN 2018

GUF-kören är en blandad kör som arbetar under devisen Utmanande och engagerande körsång på traditionsrik mark. Med det här som grund gör vi årligen en mängd intressanta konsertproduktioner, har ett stimulerande socialt engagemang och arbetar målmedvetet med att kontinuerligt utveckla kören som instrument. Under hösten 2018 förbereder kören en ny julkonsertrepertoar som förverkligas under två konserter tillsammans med damkören Primavera från Borgå. Julkonserter blir det i Borgå domkyrka och i Pauluskyrkan i Helsingfors.

Dessutom blir det Oktoberfest i september och ReLUX i Sveaborgs kyrka i november.

Nya sångare får gärna vända sig till vår ordförande Mia Finström-Haanpää för mer info. Mia nås på tfn 050 3548830 eller mfinstro (at) abo.fi

Kören leds sedan hösten 2018 av Niels Burgmann. Läs mer.

Kören övar torsdagar klockan 18 - 21 i Berghyddan i Gammelstaden.